top of page

Käyttäjäkokemus

Oletko luomassa tai päivittämässä tuotettasi ja haluat optimoida käyttäjäkokemuksen säästääksesi rahaa? Onko yritykselläsi teknistä osaamista, muttet ole varma kuinka käyttäjät kokevat tuotteesi?

 

Laadukas palvelu on oletusarvo. Siksi on tarkoituksenmukaista kehittää sovelluksia, jotka tarjoavat asiakkaille miellyttävän ja odotuksia vastaavan kokemuksen. Lähestymme parasta käyttäjäkokemusta liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeiden näkökulmasta. Asiakasymmärrys siirtyy käytäntöön käyttöliittymien ja edustavan ulkoasun muodossa. Näemme käyttäjäkokemuksen ja visualisoinnin osana yhtenäistä kokonaisuutta.

 

Järjestämme testauksia ja haastatteluja, suunnittelemme malliesimerkkejä ja visualisoimme sekä pienet yksityiskohdat että isot kokonaisuudet. Tavoitteenamme on lisätä palvelusi kilpailuetua. Laadukas käyttäjäkokemus synnyttää menestyneen tuotteen.

ux-788002_1920.jpg

Käytettävyystutkimus

Anchor 1
Image by Helloquence

Hyvä käytettävyys on tuotteen elinehto. Jos palvelusi on käyttäjien mielestä liian vaikea, sekava tai tylsä, he käyttävät sitä tehottomasti tai pahimmillaan hylkäävät sen kokonaan. Suuretkin suunnittelu- ja ohjelmointimäärät voivat valua hukkaan, jos käyttäjä hahmottaa ja tekee asiat eri tavalla kuin olet olettanut. Käytettävyystutkimuksen avulla saat luotettavaa tietoa siitä, miten käyttäjät toimivat ja miten tyytyväisiä he tuotteeseesi ovat. Tämän tiedon avulla minimoit turhan työn ja pidät tuotekehityksen painopisteen oikeissa asioissa.

Suosituin tutkimusmenetelmä on käytettävyystestaus, jossa joukko koekäyttäjiä testaa palveluasi oikeissa käyttötilanteissa. Tutkimme, miten sujuvaa ja miellyttävää käyttö on. Raportoimme testitulosten pohjalta käytön aikana ilmenneet ongelmat ja niiden syyt. Esitämme korjaus- ja parannusehdotuksia ja tarvittaessa myös toteutamme ne yhdessä tuotteen kehittäjien kanssa. Voimme testata vasta kehitteillä olevaa tai jo valmista palvelua.

 

Mikäli sinulle riittää käytettävyystestejä kevyempi arvio palvelusi käyttäjäystävällisyydestä, voimme tehdä asiantuntija-arvioinnin tai käyttäjähaastatteluita. Jos haluat varmistaa, että käyttäjien näkemys huomioidaan tuotteesi kehittämisessä heti alusta asti, voimme osallistaa käyttäjät mukaan sen suunnitteluun. Avullamme voit varmistua siitä, että palvelusi on käyttäjäystävällinen ja toimii juuri niin kuin sen on tarkoituskin.

Visuaalinen ilme

Sovelluksen ilmeellä on suora vaikutus käytettävyyteen ja ostopäätökseen. Esteettinen ulkoasu luo positiivisen tunnetilan ja auttaa ymmärtämään halutun viestin. Ulkoasu kannattaa huomioida heti sovellusta suunniteltaessa osana käytettävyyttä. Visuaaliset ratkaisumme ohjaa käyttäjiä haluttuun toimintaan ja korostaa käyttäjän kannalta olennaisia asioita lisäten tuotteesta saatua elämystä.

Teemme visuaalista sisältöä yhtenäisten suuntaviivojen mukaan ja otamme huomioon palvelun sisällön ja kohderyhmän. Laadukas ulkoasu säilyttää mielenkiinnon tuotteeseen ja helpottaa sen käyttöönottoa. Tavoitteenamme on lisätä palvelusi asiakasuskollisuutta. Voimme uudistaa yksityiskohtia tuotteeseesi tai luoda kokonaan uuden ilmeen.

Image by NordWood Themes
Anchor 2

Saavutettavuus

Anchor 3
Ux mobile app

Saavutettavuus on digitaalisen ympäristön esteettömyyttä. Kun palvelu on käytettävissä kaikissa tilanteissa riippumatta käyttäjän toimintarajoitteista tai ominaisuuksista, se paitsi edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, on myös hyödyksi ihan kaikille. Kun saavutettavuutta kehitetään paremmaksi, myös tuotteen kokonaiskäytettävyys paranee. Voimme auttaa palvelusi saavutettavuuden arvioinnissa, saavutettavuusongelmien tunnistamisessa ja niiden korjaamisessa.


Julkisen sektorin, vahvasti julkisrahoitteisten ja tiettyjen alojen verkkosivujen ja mobiilisovellusten on Suomen lain (306/2019) mukaan täytettävä EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) vaatimukset. Olemme valmiit helpottamaan palvelusi kehittämisessä ja muokkaamisessa saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaiseksi. Tarvittaessa voimme tehdä puolestasi kaiken aina saavutettavuusselosteen laatimista myöten.

Me

Outloud on mobiilisovelluksiin erikoistunut tamperelainen ohjelmistoyritys. Autamme luomaan palveluita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita. Varmistamme helpon ja intuitiivisen käyttäjäkokemuksen.

Toteutamme selkeitä ja innostavia palveluita, joita asiakkaat haluavat oikeasti käyttää. Visiomme on tarjota elämyksellisin käyttäjäkokemus parhaalla laadulla.

Ota yhteyttä

info@outloud.fi

050 461 8155

Outloud Experience

Pinninkatu 47, 2. krs.

33100 Tampere

Tule käymään

(epidemia-ajan olemme etätöissä ja pidämme tapaamiset videon välityksellä)

 

bottom of page